Get Adobe Flash player

Cho thuê

Công ty Tiên Long có cho thuê các loại UPS từ công suất nhỏ đến công suất lớn, 1 pha và 3 pha, từ ngắn hạn đến dài hạn và tùy theo nhu cầu của Quý Khách Hàng để đáp ứng cho các sự kiện, di dời và vận hành các hệ thống quan trọng nhằm mang lại nguồn điện ổn định và tiết kiệm chi phí.

                               

ĐỐI TÁC

Loading

LƯỢT TRUY CẬP© 2009-2015>